قهرمانان سبک کیک بوکسینگ WPKA ایران مشخص گردیدند

استایل سمی کنتاکت

رده سنی نو نهالان ۱۱-۹ سال

وزن۲۵- کیلوگرم

۱- یاسین شاهسوند (تهران )۲- ابوالفضل بیواره (تهران )۳- بردیا صادقی (تهران ) ۴ – حسین هاشم خانی (تهران )

وزن ۳۰- کیلوگرم

۱- امیر علی حسن زاده (تهران ) ۲- مرتضی حقی (تهران )۳- آرش احمد وند (تهران )۴- بهرام بهارناز (تهران )

وزن ۳۵- کیلوگرم

۱- مهدی درویشانی  (تهران) ۲- کسری جانیان  (تهران )۳ – محمد جعفر حسین زاده (تهران ) ۴- آرمین ستاری  (تهران)

وزن ۴۰- کیلوگرم

۱- ماهبد مسکوکی طهرانی  (تهران ) ۲- سعید افشارزاده (تهران) ۳- فردین سلیمی  (هرمزگان) ۴- مهدی صفریان (تهران )

وزن ۴۵- کیلوگرم

۱- حسن احمد کیا دلیری (مازندران) ۲- علی بوربور (تهران ) ۳- ایلیا افچهی  (تهران ) ۴ – آرمین قادی پاشا (تهران )

وزن ۵۰- کیلوگرم

۱- مهدی صدیق  (تهران )۲- نریمان ملک پور (تهران ) ۳- محمد هخامنشیان (تهران ) ۴ – محمد متین قاسمی صفدر(تهران)

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- امیر شاه محمدی (تهران ) ۲- مبین کلانتری (تهران ) ۳- ایلیا قهرمانی  (تهران )۴ – شایان کربلائی  (تهران)

رده سنی نوجوانان ۱۴- ۱۲ سال

وزن ۳۵- کیلوگرم

۱- عارف نجاری اصل  (تهران) ۲- یاسین رحمانی (مازندران) ۳- عرفان فرجی (تهران) ۴- نیما حیدرزاده (تهران)

وزن ۴۰- کیلوگرم

۱- ابوالفضل غریب (تهران)۲- مهدی طالب پور (تهران) ۳- محمد حسین رضایی (تهران) ۴ – احسان آب نیکی (تهران)

وزن ۴۵- کیلو گرم

۱- عرشیاعباسی (تهران ) ۲- امیرعباس شهبازی  (تهران) ۳- امیرعلی فرج نژاد (تهران )

وزن ۵۰- کیلوگرم

۱- امیر حسین یوسف نواز (تهران ) ۲- ایلیا زارعی  (تهران ) ۳- محمد زارع محمد خانی  (تهران )۴- سینا گلشاهی  (تهران )

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- عرشیاتاجیک (تهران ) ۲- رامبد بختیاران فرد (تهران ) ۳- علی رحمانی  (تهران ) ۴ – محمدسوری

وزن ۶۰- کیلوگرم

۱- دانیال سبلان (تهران ) ۲- امیرحسین تاریوردی (تهران ) ۳- آرمان محسنی مهر (تهران ) ۴- سجاد یارمحمدیان (تهران )

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- یوسف انگوران اصغری (تهران )۲- امیر حسین محمودی  (تهران ) ۳- رضا آستارکی  (تهران )۴- سام مرتضوی (تهران)

وزن ۷۵- کیلوگرم

۱- امیر کشاورز (تهران )۲- محمد حسین احمدی (تهران)۳- امیرعباس رحمتی نیا (مازندران ) ۴- ابوالفضل شهیدی (تهران )

رده سنی جوانان ۱۷-۱۵ سال

وزن ۵۰- کیلوگرم

۱- شروین خواجه وند عابدینی (مازندران ) ۲- سینا بهاری نیا (تهران ) ۳- امیر حسین محمدی (تهران) ۴ – محمد هادی هادیلو (تهران )

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- محمد جواد مهرعلیزاده (تهران ) ۲- علی اکبر میرزائی (تهران ) ۳- محمدرضا اسماعیلی (تهران )۴- علی یعقوبی ( تهران )

وزن ۶۰- کیلوگرم

۱- آئین خداوردی (تهران )۲- ارشیا مهدیان (تهران ) ۳- سینا جلالی سروش  (تهران )۴- محمدعلی عامری (تهران )

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- محمد پارسا میره ای  (تهران ) ۲- علی رضا طالب زاده (تهران ) ۳- امیر شیرازی  (تهران ) ۴- علی شیاسی (اصفهان )

وزن ۸۰- کیلوگرم

۱- مهیار تقوی دوست (تهران ) ۲- امیر محمد بهشتی  (تهران ) ۳- مبین اکبرزاده (تهران ) ۴- سالار طالبی (تهران )

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- محمد آسان کار لنگرودی (تهران ) ۲- حسین محمدی (تهران ) ۳- سید ناصر مظلومی (تهران ) ۴ – قلی گمنام (تهران )

وزن ۹۰+ کیلوگرم

۱- پوریا امیری (تهران ) ۲- فرهاد پارسائی (تهران) ۳ – امیر حسین صفوی (تهران ) ۴- امیر حسین شاپوری نژاد(تهران )

رده سنی بزرگسالان ۳۵-۱۸سال

وزن ۶۵- کیلوگرم

۱- فرید دردی زاده (تهران ) ۲- علی آذین (تهران ) ۳- مهدی امیرگان (گلستان ) ۴ – علی رضا درویش مزنگی  (تهران )

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- امیر رجبی یعقوبی (تهران ) ۲- محمد حسن خباز (تهران )۳- پیمان بوچانی  (همدان ) ۴- امیرعلی خزائیان (گلستان )

وزن ۷۵- کیلوگرم

۱- حسین نقدی ( تهران )۲- محمد جواد شریفی (تهران ) ۳- سیدمحمد امین طالبی (تهران ) ۴ – علیرضا فامیل صابریون(همدان )

وزن ۸۰- کیلوگرم

۱- میثم مردانی  (گلستان) ۲- اردوان اربابی (تهران ) ۳- سید امیر حسینی  (تهران ) ۴- سعید نوری (گلستان)

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- بهزاد رضائی نمین  (تهران ) ۲- علی سینا سیرانی  (تهران ) ۳- حمید رضا خدادادی (تهران ) ۴- شهرام انوری (تهران )

وزن ۹۰+ کیلوگرم

۱- سهیل درویشی (تهران ) ۲- نیما شکیبایی کشه (تهران) ۳- علی نژاد آذر (تهران ) ۴- امیر حسین کثیری (تهران )

رده سنی پیشکسوتان ۵۵-۳۶ سال

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- سیدکاظم میرغنی  (تهران ) ۲- قربان داهیم (تهران ) ۳- محمد صادق جهاندار (گلستان ) ۴- محمد جواد سلمانی (تهران)

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- بهرام ساسانی (گلستان ) ۲- یوسف کیانی  (گلستان ) ۳- علی صدیق(تهران) ۴ – محمود علی بابائی (تهران)

استایل لایت کنتاکت

رده سنی نونهالان ۱۱-۹ سال

وزن ۲۵- کیلوگرم

۱- حسین هاشم خانی (تهران) ۲- رضا سلیمی (تهران ) ۳- امیر مهدی یونس نواز (تهران ) ۴- یاسین شاهسوند (تهران )

وزن ۳۰- کیلوگرم

۱- امیر علی حسن زاده (تهران ) ۲- ابوالفضل کوهی(تهران ) ۳- نیما هدایتی (تهران ) ۴- مرتضی حقی (تهران )

وزن ۳۵- کیلوگرم

۱- سید نامی مظلومی (تهران ) ۲- کسری جانیان (تهران ) ۳- نویدسوری ( تهران ) ۳- محمدتقی گمنام (تهران )

وزن ۴۰- کیلوگرم

۱- سعیدافشارزاده (تهران ) ۲- مهدی صفریان (تهران ) ۳- فردین سلیمی  (کیش) ۳- مهدی عبدالملکی (تهرا ن)

وزن ۴۵- کیلوگرم

۱- مانی صادق زاده (تهران ) ۲- محمد هخامنشیان (تهران ) ۳- علی بوربور (تهران ) ۴- ایلیا افچهی (تهران)

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- امیر محمد حیدری (تهران) ۲- مبین کلانتری (تهران ) ۳- امیر شاه محمدی (تهران ) ۴- شایان کربلائی (تهران )

رده سنی نوجوانان ۱۴-۱۲ سال

وزن ۳۵- کیلوگرم

۱- عارف نجاری اصل (تهران ) ۲- ابوالفضل فتحی  (تهران ) ۳- عرفان فرجی (تهران ) ۴- اشکان شیرخدا  (ایلام )

وزن ۴۰- کیلوگرم

۱- ابوالفضل غریب (تهران ) ۲- مهدی طالب پور (تهران ) ۳- مجتبی جهان بین(تهران ) ۴- سجاد اسماعیلی (تهران)

وزن ۴۵- کیلوگرم

۱- حمید رضا احمدی (گلستان ) ۲- حمید رضا قوچی (ایلام  ) ۳- امیر عباس شهبازی(تهران ) ۴- مهدی احمدی(تهران )

وزن ۵۰- کیلوگرم

۱- امیر حسین محمدیان (تهران) ۲- عباس امیری (تهران ) ۳- محمد ایمان وکیلی (تهران) ۴ – سینا گلشاهی (تهران )

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱-  مازیار حاج هاشمی  ( اصفهان ) ۲- ابوالفضل خراسانی  (تهران ) ۳- پرهام غیرتی  (تهران ) ۴- کوروش خالصی ( تهران )

وزن ۶۵- کیلوگرم

۱- حسین عبدالتاجدینی  (تهران ) ۲- دانیال سبلانی (تهران ) ۳- امید رئوفی (کیش) ۴- محمد مهدی مغربی (تهران)

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- یوسف انگوران اصغری (تهران ) ۲- پوریا همرنگ (تهران ) ۳- ایمان بیجوند (تهران ) ۴- سام مرتضوی (تهران )

وزن ۷۵- کیلوگرم

۱- امیر کشاورز (تهران ) ۲- محمد حسین احمدی ( تهران ) ۳- ماشاالله گمنام ( تهران ) ۴- سعید سوری (تهران )

رده سنی جوانان ۱۷-۱۵ سال

وزن ۴۵- کیلوگرم

۱- امیرحسین خدا مرادی (ایلام ) ۲- ابوالفضل آتوک (کرمان ) ۳- سهند جعفری (کرمان ) ۴- میلاد بختیاری (تهران)

وزن ۵۰- کیلوگرم

۱- معین بخشی ( گلستان ) ۲- علی آذری (گلستان ) ۳- علی کمالی (البرز ) ۴- امیر حسین محمدی (تهران )

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- محمدجوادمهر علیزاده  ( تهران ) ۲- امیر اسماعیلی (تهران ) ۳- ابوالفضل کربلائی ( کرمان ) ۴ – علی اکبر میرزائی (تهران )

وزن ۶۰- کیلوگرم

۱- مجید حیدری (تهران) ۲-ارشیا مهدیان (تهران ) ۳- امیر رضا نور پرتو ( تهران ) ۴- محمد علی عامری (تهران )

وزن ۶۵- کیلوگر م

۱- محمد طهماسبی فرد (تهران  ) ۲- مهدی افشار  (تهران ) ۳- احسان صفری (تهران ) ۴- عباس طالش (تهران )

وزن ۷۵- کیلوگرم

۱- آرمان آزادیان (تهران ) ۲- سینا حیدر قلی زاده (البرز) ۳- امیر شیرازی (تهران ) ۴- مصطفی فیلی (تهران )

وزن ۸۰- کیلوگرم

۱- سالار طالبی (تهران ) ۲- مبین اکبری زاده (تهران ) ۳- علی صادقی (تهران ) ۴- امیرحسین سلجوقی (کرمان )

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- کیان انتظام (تهران ) ۲- محمد مهدی درویش احمدی (تهران )۳- سید ناصر مظلومی (تهران ) ۴- محمدآسان کار لنگرودی (تهران )

وزن ۹۰+ کیلوگرم

۱- امیر حسین شاپوری نژاد (تهران ) ۲- محمد حسین محبی  (تهران) ۳- امیر حسین صفوی(تهران ) ۴- پوریا زرین (تهران)

رده سنی بزرگسالان  ۳۵-۱۸ سال

وزن ۵۰- کیلوگرم

۱- محمد رضا کاظمیان ( کرمان ) ۲- پوریا سلاح ورزی (ایلام ) ۳- میلاد سرداریان ( کیش ) ۴- علی قورچی بیگی (البرز)

وزن ۶۰- کیلوگرم

۱- شاهرخ عبیدی( تهران ) ۲- علی رضا گودرزی(تهران ) ۳- حسین بلخم (تهران ) ۴- میلاد بهرام بیگی (تهران)

وزن ۶۵- کیلوگرم

۱- هومن غیاثوند (تهران )۲- حسن واحدی (تهران ) ۳- مسعود کریمی  (تهران ) ۴- فرزاد فتوت بوستانی ( تهران )

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- سهیل رضایی  (مازندران ) ۲- علی جبله (تهران ) ۳- غفور رحیمی ( تهران ) ۴-شیر احمد محمدی (تهران)

وزن ۷۵-کیلوگرم

۱- محمد سرلک ( اصفهان  ) ۲- مجید زمانی ( تهران ) ۳- سپهر عسگری تورزنی( تهران ) ۴- علی شاطری (تهران)

وزن ۸۰- کیلوگرم

۱- میثم مردانی (گلستان ) ۲- اردوان اربابی (تهران ) ۳- محسن قاسمی (تهران  ) ۴- محسن روحی (گلستان )

وزن ۸۵- کیلوگرم

۱- مهرداد مومن نژاد (مازندران ) ۲- امین صفری (البرز ) ۳- حامد عباسی(تهران ) ۴- شبیر سوری (تهران )

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- میلاد قاعدی (اصفهان ) ۲- حمید رضا خدادادی طهرانی ( تهران ) ۳- متین شکیبا (تهران ) ۴- شهروزطریقی (تهران)

وزن ۹۰+کیلوگرم

۱- سعید قلی زاده (تهران ) ۲- سهیل درویشی (تهران ) ۳- علی رضا احدیان  (تهران ) ۴- سعید پرهیزکاری (تهران )

رده سنی پیشکسوتان ۵۵-۳۶سال

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- سیدکاظم میرغنی (تهران ) ۲- جواد سلمانی (تهران ) ۳- قربان داهیم (تهران ) ۴- محمد رضا اسکندری (تهران )

وزن ۸۰- کیلوگرم

۱- رضاصنعان ( تهران ) ۲- عباس بقا (تهران ) ۳- غلامرضا اسکندرزاده  ( تهران ) ۴ – علی رضا وهاب زاده  (کیش )

وزن ۸۵- کیلوگرم

۱- نیما امینیان ( البرز ) ۲- حسین حق گشا ( البرز) ۳- حسین سعیدی ( البرز ) ۴- تورج رضا پور ( تهران )

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- مهدی صالح زاده  (کرمان) ۲- بهرام ساسانی  ( گلستان  ) ۳- علی رضا حسین پور ( تهران ) ۴- محمود علی بابائی

وزن ۹۰+ کیلوگرم

۱- حمید رضا محمدیان (تهران ) ۲- سعید ملکی ( تهران ) ۳- حمید رازه  ( تهران ) ۴ –عبدالله گمنام ( تهران )

استایل فول کنتاکت

رده سنی جوانان ۱۷-۱۵ سال

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- محمد حسین افشار (تهران ) ۲- افشار نوروزی (تهران ) ۳- محمد آرین شریفی (تهران ) ۴- مهدی شهدادی (کیش )

وزن ۶۵- کیلوگرم

۱- پوریا حاجی لو (تهران ) ۲- علی رضا توکلی (اصفهان ) ۳- عرشیاگلستانه (تهران ) ۴- یوسف جعفری (کرمان)

وزن ۹۰+ کیلوگرم

۱- میلاد ابراهیم زاده (تهران ) ۲- کیان انتظام (تهران ) ۳- یوسف شاهانی (خراسان رضوی ) ۴- عرفان بیجوند (تهران )

رده سنی بزرگسالان ۳۵-۱۸ سال

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- صارم طهماسبی (ایلام ) ۲- محمد سبزیری (اصفهان ) ۳- میلاد سرداریان (کیش ) ۴- امید دستمرد (ایلام )

وزن ۶۰- کیلوگرم

۱- ولی اله صدیقی (تهران ) ۲- اشرف جلالی (تهران ) ۳- علی رضا ایروانی (تهران ) ۴- بردیا گمنام (تهران )

وزن ۶۵- کیلوگرم

۱- اشکان سلطانی (ایلام ) ۲- امین زارعی (تهران ) ۳- امید پروین (تهران ) ۴- امیر حسین زلقی (تهران )

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- پیمان بوچانی (همدان ) ۲- شاهین کارگر نژاد ( تهران ) ۳- پیمان شیرویه (مازندران ) ۴- حسین عبدالمالکی (تهران )

وزن ۷۵- کیلوگرم

۱- سپهر عسگری ( تهران ) ۲- رسن جانی سید عرب (تهران ) ۳- سعید قربانی (تهران ) ۴- محمد رضا قربانی ( تهران )

وزن ۸۵- کیلوگرم

۱- مجتبی زبردست ( تهران) ۲- علی درویش احمدی (تهران) ۳- علی سینا سیرانی (تهران) ۴- آرمین قائمی علی آبادی (تهران )

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- میلاد قاعدی (اصفهان ) ۲- رضا آقا محمدی (تهران ) ۳ علی اصغر شیرازی (تهران ) ۴- صدرا زهرائی (تهران )

استایل لوکیک

رده سنی بزرگسالان ۳۵-۱۸ سال

وزن ۵۵- کیلوگرم

۱- صارم طهماسبی (ایلام ) ۲- صالح زندیه (همدان ) ۳- علی ابراهیمی (تهران ) ۴- محمد سبزیری (اصفهان )

وزن ۶۰- کیلوگرم

۱- مجتبی ابراهیمی (تهران ) ۲- هادی قائم آبادیان (کرمان ) ۳- علی اکبر میری (خراسان رضوی ) ۴- میلاد ادیب (کرمان )

وزن ۶۵- کیلوگرم

۱- سید منصور موسوی (تهران ) ۲- علی بهادر نژاد (همدان ) ۳- مهران خداوردی (کرمان ) ۴- مهدی رحیمی (کرمان )

وزن ۷۰- کیلوگرم

۱- سعید حسینی (تهران ) ۲- ایمان کمالی نیا (خراسان رضوی ) ۳- محسن بصیری (تهران ) ۴- خشایار قاسمی (تهران )

وزن ۷۵- کیلوگرم

۱- سید مهراب شاهرخی (تهران)۲- فرهاد قاسم آبادی (خراسان رضوی)۳- سعید بیگدلی (تهران)۴- مهدی محمد زاده (تهران)

وزن ۸۰- کیلوگرم

۱- شهاب الدین معتمد نیا (همدان ) ۲- محسن مرادی (کیش ) ۳- قائم ترکاشوند (تهران ) ۴- مهران نصرالهی (تهران )

وزن ۸۵- کیلوگرم

۱- سعید زرندی (تهران ) ۲- صابر قنبرزاده (کیش ) ۳- محمد صادق افخمی (تهران ) ۴- امیر محمد اصفهانی (تهران )

وزن ۹۰- کیلوگرم

۱- فرامرز هوشیاری (تهران ) ۲- محمد حنیفه (تهران ) ۳- مصعب محمدی  منش ( تهران ) ۴- بردیا اخلاقی پور(تهران)

وزن ۹۰+ کیلوگرم

۱- اصغر نجاتی (تهران ) ۲- محسن بیابانی اردلانی (تهران ) ۳- رضا آقا محمدی (تهران ) ۴- امیر درگرفر (تهران)

استایل فرم

رده سنی نونهالان ۱۱-۹ سال

۱- فردین سلیمی (کیش ) ۲- ایلیا افچهی (تهران ) ۳- شایان کربلائی (تهران )

رده سنی نوجوانان ۱۴- ۱۲ سال

۱- یونس انگوران اصغری (تهران ) ۲- علی فتحی (تهران )

رده سنی جوانان ۱۷-۱۵ سال

۱- محمد حسن محبی (تهران ) ۲- محمد مهدی درویش (تهران ) ۳- آرین نیاستی (کیش )

رده سنی بزرگسالان ۳۵-۱۸ سال

۱- ذبیح اله احمدی (تهران ) ۲- علی درویش احمدی (تهران )

نتایج تیمی به شرح ذیل می باشد

استان گلستان با ۷۰ امتیاز تیم اول

استان ایلام با کسب ۴۷ امتیاز تیم دوم

استان اصفهان با کسب ۴۴ امیاز تیم سوم

گالری عکس مسابقات

 

مطلب پیشنهادی

مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور سال ۹۷

پایان سه روز پر تنش برای قهرمانان کیک بوکسینگ ایران مسابقات قهرمانی کشور کیک بوکسینگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com