نتایج مسابقات قهرمانی کشور سبک کیک بوکسینگ WPKA در بخش بانوان سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۱
استایل سمی کنتاکت
رده سنی خردسالان
وزن ۲۰- کیلوگرم
نفر اول: فاطمه زهرا کرمانی
نفر دوم: فاطمه زهرا صمدی
نفر سوم: الیسا مناف پور
جدول شماره ۲
استایل سمی کنتاکت
رده سنی خردسالان
وزن ۲۵- کیلوگرم
نفر اول: زهرا کاظمی
نفر دوم: فاطمه زهرا دهقانی
نفر سوم: زینب شمس
جدول شماره ۳
استایل سمی کنتاکت
رده سنی خردسالان
وزن ۳۰- کیلوگرم
نفر اول : مهگل قوامی فرد
نفر دوم: پرنیان زمانیان
نفر سوم: فاطمه محمدی
جدول شماره ۴
استایل سمی کنتاکت
رده سنی نونهالان
وزن ۲۵- کیلوگرم
نفر اول: فاطمه دست پرور
نفر دوم: نرجس شبانی
نفر سوم:اکرم تقی زاده
جدول شماره ۵
استایل سمی کنتاکت
رده سنی نونهالان
وزن۳۰ – کیلوگرم
نفر اول: دیانا شیرگیر
نفر دوم: معصومه نجاری
نفر سوم : زینب حق وردی و راما یوسفیان

 

جدول شماره ۶
استایل سمی کنتاکت
رده سنی نونهالان
وزن ۴۰- کیلوگرم
نفر اول: غزل ارجمند فر
نفر دوم: سامیه شعبانی
نفر سوم: یسنا باخدا
جدول شماره ۷
استایل سمی کنتاکت
رده سنی نوجوانان
وزن ۴۰- کیلوگرم
نفر اول: مریم شبانی
نفر دوم : زهرا نوروزی مقدم
نفر سوم: شادی حسن پور

جدول شماره ۸
استایل سمی کنتاکت
رده سنی نوجوانان
وزن ۵۰- کیلوگرم
نفر اول: درسا محمدی
نفر دوم: سهایوسفی
نفر سوم: هلیا سرسختی

جدول شماره ۹
ستایل سمی کنتاکت
رده سنی نوجوانان
وزن ۵۵- کیلوگرم
نفر اول: پریا جام سحر
نفر دوم : سروناز مدلل
نفر سوم: الهام خدابنده لو
جدول شماره ۱۰
استایل سمی کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۴۵- کیلوگرم
نفر اول: رومینا دودانگه
نفر دوم: فاطمه کاظمی
نفر سوم: سیمین رضایی

 

جدول شماره ۱۱
استایل سمی کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۵۵- کیلوگرم
نفر اول: رقیه رویانیان
نفر دوم : زهرا محدث
نفر سوم: دلسا معماری
جدول شماره ۱۲
استایل سمی کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۶۰- کیلوگرم
نفر اول: فاطمه صبوری
نفر دوم: مریم مرادی ترک امیری
نفر سوم:ماندانا تقی پور
جدول شماره ۱۳
استایل سمی کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۸۰- کیلوگرم
نفر اول: بهی آفرین ثروتی
نفر دوم: مبینا نوروزی نفر سوم: نگین عبداللهی
جدول شماره ۱۴
استایل سمی کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن: ۵۵- کیلوگرم
نفر اول: فاطمه جعفر زاده
نفر دوم: نرگس محمدی
نفر سوم: هانیه سبزکار
جدول شماره ۱۵
استایل سمی کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۶۵- کیلوگرم
نفر اول: عاطفه رحیمی
نفر دوم: محبوبه جعفری
نفر سوم: شهره آخوند تبار

 

جدول شماره ۱۶
استایل سمی کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۷۰- کیلوگرم
نفر اول:فرحناز غفوری
نفر دوم: زینب کهکی
نفر سوم: زهرا نوری
جدول شماره ۱۷
استایل سمی کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۸۰- کیلوگرم
نفر اول : سارا بافتی
نفر دوم: سمیرا مدهنی
نفر سوم: مریم نجفی
جدول شماره ۱۸

جدول شماره ۱۹
استایل سمی کنتاکت
رده سنی پیش کسوتان
وزن آزاد
نفر اول: مهناز عیسی زاده
نفر دوم: معصومه عباس زاده
نفر سوم سمیرا طاعتی
جدول شماره ۲۰
استایل لایت کنتاکت
رده سنی خردسالان
وزن ۲۰- کیلوگرم
نفر اول : کوثر باقریان
نفر دوم: زینب عابدینی
نفر سوم: شادی گودرزی

 

جدول شماره ۲۱
استایل لایت کنتاکت
رده سنی: خردسالان
وزن: ۲۵- کیلوگرم
نفر اول: زهرا احمدی
نفر دوم: هستی دهقانی
نفر سوم: نازنین محمدی
جدول شماره ۲۲
استایل لایت کنتاکت
رده سنی خردسالان
وزن ۳۵- کیلوگرم
نفر اول: زهرا اقدسی
ننر دوم: رقیه باقری
نفر سوم: شیما حسن زاده
جدول شماره ۲۳
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نونهالان
وزن ۳۵- کیلوگرم
نفر اول: هانیه کریمی
نفر دوم: رقیه احمدیان
نفر سوم: طیبه رضایی
جدول شماره ۲۴
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نونهالان
وزن ۴۰- کیلوگرم
نفر اول: تینا محمد زاده
نفر دوم: ستایش گومه
نفر سوم: یسنا باخدا
جدول شماره ۲۵
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نونهالان
وزن ۴۵- کیلوگرم
نفر اول: فاطمه قصاب
نفر دوم: فاطمه زهرا فلاحتی

 

جدول شماره ۲۶
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نونهالان
وزن ۵۰- کیلوگرم
نفر اول: سارا احمدی
نفر دوم: مبینا محمد زاده
نفر سوم: مائده پرواره
جدول شماره ۲۷
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نوجوانان
وزن ۳۵- کیلوگرم
نفر اول: زهرا صحرائیان
نفر دوم: ملیکا دهقانی
نفر سوم: محبوبه شکرالهی
جدول شماره ۲۸
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نوجوانان
وزن ۴۰- کیلوگرم
نفر اول: مریم شبانی
نفر دوم: مهسا قوامی
نفر سوم: فاطمه کاظمی
و مهدیه مهدوی راد
جدول شماره ۲۹
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نوجوانان
وزن ۵۰- کیلوگرم
نفر اول: فاطمه کاظمی
نفر دوم: مهلا قربانی
نفر سوم: زهرا سیاح
جدول شماره ۳۰
استایل لایت کنتاکت
رده سنی نوجوانان
وزن ۶۵- کیلوگرم
نفر اول: لیلی بهبهانی
نفر دوم: مهسا رامیار
نفر سوم:سارا حسن زاده

 

جدول شماره ۳۱
استایل لایت کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۶۰- کیلوگرم
نفر اول: فاطمه صبوری
نفر دوم : ریحانه بلوریان
نفر سوم: مریم مرادی ترک امیری
جدول شماره ۳۲
استایل لایت کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۷۰- کیلوگرم
نفر اول: ثمین قلی زاده
نفر دوم: سارا کرمی
نفر سوم: شیما همتی
جدول شماره ۳۳
استایل لایت کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۵۰- کیلوگرم
نفر اول: کوثر برجی
نفر دوم: زهرا به افتاده
جدول شماره ۳۴
استایل لایت کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۵۵- کیلوگرم
نفر اول: نرگس محمدی
نفر دوم: صبا شکری
نفر سوم: تینا مختاری
جدول شماره ۳۵
استایل لایت کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۶۰- کیلوگرم
نفر اول: زهرا آذری
نفر دوم: پردیس دارابی زاده
نفر سوم: درسا عرفان مقدم و ستاره کیانی

 

جدول شماره ۳۶
استایل لایت کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۶۵- کیلوگرم
نفر اول:زهرا مرتضایی
نفر دوم : حدیث حیدری
نفر سوم : سارا همتی زاده
جدول شماره ۳۷
استایل لایت کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۷۰- کیلوگرم
نفر اول: زینب کهکی
نفر دوم: زهرا نوری
نفر سوم:مهر انگیز محمدی
جدول شماره ۳۸
استایل لایت کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۸۰- کیلوگرم
نفر اول: سمیرا مدهنی
نفر دوم: محدثه غفارپور
نفر سوم: ژیلا روشن پژوه
جدول شماره ۳۹
استایل فول کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۶۰- کیلوگرم
نفر اول: اسوه رازه
نفر دوم: مهدیه علیپور
نفر سوم:زهره محمدی
جدول شماره ۴۰
استایل فول کنتاکت
رده سنی جوانان
وزن ۷۰- کیلوگرم
نفر اول: رقیه اسلامی
نفر دوم: سارا کرمی
نفر سوم: زهرا عباسی زنگنه

 

جدول شماره ۴۱
استایل فول کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۵۵- کیلوگرم
نفر اول: بهاره ملک پور افشار
نفر دوم: نرگس محمدی
نفر سوم : مهدیه علیپور
فاطمه ارسلانی
جدول شماره ۴۲
استایل فول کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۶۰- کیلوگرم
نفر اولک پردیس دارابی زاده
نفر دوم: فاطمه برجی
نفر سوم: درسا عرفان مقدم و صدف مرادی
جدول شماره ۴۳
استایل فول کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۶۵- کیلوگرم
نفر اول: نیلوفر میرغفوری
نفر دوم: سمیرا میری
نفر سوم: حدیث حیدری
جدول شماره ۴۴
استایل فول کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۷۵- کیلوگرم
نفر اول: افسانه ملک پور افشار
نفر دوم زینب کهکی
نفر سوم: شیرین مشکات
جدول شماره ۴۵
استایل فول کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن ۸۵- کیلوگرم
نفر اول: مینا حسینی محمودی
نفر دوم: زهرا ذوالفقاری
نفر سوم:مژگان باقرزاده

 

جدول شماره ۴۶
استایل فول کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن:۹۰+ کیلوگرم
نفر اول: آرزو روستا رفیعی
نفر دوم: هانیه حاتمی
نفر سوم: بهاره حیدری
جدول شماره ۴۷
استایل فرم
رده سنی بزرگسالان
وزن آزاد
نفر اول : افسانه ملک پور
نفر دوم: لیلا آزادگان
نفر سوم: هانیه مومنی
و ندا اسدی
جدول شماره ۴۸
استایل سمی کنتاکت
رده سنی بزرگسالان
وزن: ۵۰- کیلوگرم
نفر اول : کوثر برجی
نفر دوم : راضیه سهرابی
نفر سوم: مبینا رحیمی مقدم

مطلب پیشنهادی

مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور سال ۹۷

پایان سه روز پر تنش برای قهرمانان کیک بوکسینگ ایران مسابقات قهرمانی کشور کیک بوکسینگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com